Het team

Werken met kinderen en vooral met plezier!
Wie oog heeft voor ieder kind, ziet de mogelijkheden en talenten die ieder in zich heeft.
Elke dag zetten we ons met kennis, kunde en een open blik in voor onze leerlingen en hun ontwikkeling.
We stellen ons graag aan u voor.
Ineke Paijens
leerkracht groep 1/2a


Ineke Paijens heeft veel ervaring met het jonge kind. In haar rijke loopbaan op de Hobbitstee heeft zij verschillende opleidingen en cursussen gevolgd welke maakte dat zij onze kennisbron is met betrekking tot de groepen 1 en 2: RT, IB, Taalcoach beginnende geletterdheid en dyslexie.
Daarnaast is zij gediplomeerd BHV'er.

i.paijens@bs-hobbitstee.nl
Caroline van der Heijden - leerkracht groep 1/2b

Caroline werkt 2 dagen op de Hobbitstee en  is gespecialiseerd in het jonge kind. Ze is onze leescoördinator en zorgt er voor dat de bibliotheek op school altijd goed gevuld is. Ook het project kinderboekenweek en de voorleesdagen zijn aan haar besteed.
Caroline is heel creatief en bedenkt vaak gave knutsels voor in haar klas.
Caroline zorgt er samen met de ouders van de commissie luizencontrole voor dat de school luisvrij blijft.

c.vdheijden@bs-hobbitste.nl
Peggy Krupers - leerkracht groep 1/2b
Peggy is 3 dagen in de week leerkracht van groep ½. Daarnaast is zij VVE-coördinator (VVE= voor- en vroegschoolse educatie) en zorgt zij in deze rol samen met Annelise van Santvoort voor de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschool.
Peggy heeft in het verleden de training train de trainer SOVA (sociale vaardigheden) gevolgd. Ze vindt het onmisbaar om oog te hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Leren en ontwikkelen begint immers met goed in je vel zitten.
Peggy is sinds 4 jaar enthousiast werkzaam als  leerkracht van de kleuters.
In schooljaar 2018-2019 heeft ze de opleiding Jonge kind Specialist gevolgd om zich te verdiepen in de ontwikkeling van de kleuter. Samen en in overleg met kinderen het onderwijs invullen en spelend en handelend leren zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een goede ontwikkeling en groei van een kleuter.


p.krupers@bs-hobbitstee.nl
Annelise van Santvoort - leerkracht groep 3

Annelise van Santvoort is de leerkracht van groep 3 en bouwleider van de onderbouw.
Zij is een ervaren leerkracht met veel kennis van het aanvankelijk leesproces. Er is aandacht voor verschillen, niet elk kind leert op dezelfde manier.
Door goede persoonlijke positief waarderende feedback te geven leren kinderen dat ze zelf hun leerproces kunnen (bij)sturen.
Motto: nieuwe dingen proberen en gaandeweg bijstellen.

a.vsantvoort@bs-hobbitstee.nl 
Angela Jansen - leerkracht groep 4

Angela werkt vier dagen op de Hobbitstee, waarvan drie dagen voor de klas.
Al een aantal jaar staat zij voor groep 4.
Dit jaar is in groep 4 een begin gemaakt met bewegend leren.
Bij vakken als spelling of rekenen wordt deze werkvorm geregeld in gezet.
Veelal gaan de leerlingen buiten aan de slag, waarbij bewegen en tegelijkertijd het inoefenen van de leerstof centraal staat. 
Bijvoorbeeld bij het automatiseren van tafelsommen.
Een dag per week werkt Angela met leerlingen die qua leerstof meer aankunnen. Samen met de kinderen maakt zij een planning voor de komende week. Hierna kunnen deze leerlingen zelfstandig  of samen aan de slag.
Daarnaast houdt Angela zich ook nog bezig met het lezen op school. Tot haar taken behoren ook het regelen van zaken met betrekking tot Kinderboekenweek, voorleesdagen, bibliotheekbeheer etc.
Een aantal keren per jaar is zij bezig voor de Marketingcommissie, die als doel heeft De Hobbitstee nog meer onder de aandacht te brengen bij 'nieuwe' ouders en de wijk waarin de school gelegen is.


angela.jansen@bs-hobbitstee.nl
Len Corbijn - leerkracht groep 4

Len werkt dit schooljaar 2 dagen in de week in groep 4 en 1 dag in groep 3. Samen met haar  duo partner  is ze bezig met het opzetten van bewegend leren in groep 4 vanuit de gedachte dat kinderen beter leren/onthouden wanneer ze er ook bij bewegen. Bewegen is erg belangrijk voor kinderen en de sportcommissie  waarin Len zitting heeft wil  hierin een belangrijke rol te spelen, zoals het organiseren van een sportdag en de training voor de Cityrun.
Len is net als de kinderen nooit uitgeleerd.

l.corbijn@bs-hobbitstee.nl
Daisy van der Meijdenberg - leerkracht groep 5

Daisy werkt sinds dit schooljaar bij ons op school. Ze heeft ervaring met het werken met uitdagende en vernieuwende werkvormen. Daisy is enthousiast over de nieuwe technologische ontwikkelingen en haalt graag ICT de klas in op allerlei manieren.

Daarnaast organiseert ze jaarlijks het schoolproject.

daisy.vandenmeijdenberg@salto-eindhoven.nl   
Floor Veraart - leerkracht groep 6
Floor staat sinds dit schooljaar fulltime voor de groep en op de Hobbitstee. Een enthousiaste leerkracht die altijd in is voor iets nieuws, waarbij ze de sfeer in de groep altijd goed in de gaten houdt.

Floor is BHV-er op school en zorgt voor de bloemetjes en de kaartjes als er iemand ziek is of als er iets te vieren valt.


floor.veraart@salto-eindhoven.nl
Susan Hendriks - leerkracht groep 7
ict coordinator - ict enthousiast
techniekcoordinator


susan.hendriks@bs-hobbitstee.nl
Jos Kersjes - leerkracht groep 8

Jos, 63 jaar en al ongeveer 40 jaar werkzaam op de Hobbitstee.
Hij heeft veel ervaring in de bovenbouw met name groep 7 en groep 8.
Vorig jaar heeft hij samen met een collega een cursus programmeren en een cursus techniek gevolgd.  De achterliggende gedachte hierbij is om in de toekomst beide onderdelen meer te integreren in het onderwijs op de Hobbitstee.
De komende jaren gaat hij, naast 3 dagen in groep 8, 1 dag per week buiten de klas aan het werk: het vervangen van leerkrachten zodat zij kindgesprekken, analyses of administratie kunnen doen (werkdrukvermindering) en groepjes kinderen uit de bovenbouw extra ondersteunen, begeleiden en instrueren in de verwachting dat ze op verschillende leergebieden een extra impuls krijgen in hun leerontwikkeling.

j.kersjes@bs-hobbitstee.nl
Lisanne van Dijk - leerkracht groep 8
Lisanne werkt 3 dagen op de Hobbitstee als bouwleider en leerkracht. Twee dagen werkt zij in groep 8 en één dag in de week is zij ambulant zodat zij allerhande bouwtaken kan aanpakken. Lisanne heeft ondertussen in alle groepen ervaring opgedaan als leerkracht. Toch is en blijft ze toch echt een bovenbouwjuf. Het schoolkamp organiseren vindt ze erg leuk. Ook staat Lisanne graag klaar voor de ouders en leerlingen om met succes een passende middelbare school voor de leerlingen te vinden. Samen met groep 8 werken aan een spetterende eindmusical waarin ieder kind kan stralen op het podium vindt ze geweldig om te doen!

lisanne.vandijk@bs-hobbitstee.nl
Wil Bogerd
onderwijsassistent

Elke ochtend staat Wil ons bij met raad en daad en begeleidt zij groepjes kinderen in hun ontwikkeling. Zij begeleidt kinderen van groep 3 t/m 8. Wil is aangesteld vanuit de extra middelen die als gevolg van PO in Actie, vrijgekomen zijn om de werkdruk op basisscholen te verminderen.

wil.bogerd@bs-hobbitstee.nl
Ashley van Gemert
muziekdocent

Op dinsdag verrijkt Ashley onze school met haar muzieklessen. Elke groep krijgt wekelijks een half uur muziekles van juf Ashley. Er wordt gezongen, ritmes geslagen of muziek gemaakt op de verschillende instrumenten, waaronder de keyboards.
 
 
Marjolein Swanenberg
sportdocent

Op maandag en donderdag verzorgt  Marjolein de gymlessen voor de kinderen van de Hobbitstee. Naast het aanleren van verschillende vaardigheden zoals rollen klimmen en balanceren, leren de kinderen ook nieuwe spellen en samenwerken. 
 
 
Anouk Tervooren
intern begeleider

anouk.tervooren@bs-hobbitstee.nl 
 
Ilse Potjewijd

Ilse werkt 4 dagen al directeur op school. Naast directeurstaken als het ontwikkelen van onderwijs, de financiën regelen, contacten met ouders en MR, overleg plegen met de intern begeleider en de bouwleiders, het begeleiden van leerkrachten, zul je haar ook wel eens voor de klas zien staan. 
Ilse staat open voor nieuwe ontwikkelingen en geeft leerkrachten de ruimte om te experimenteren in de klas, altijd met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 


ilse.potjewijd@bs-hobbitstee.nl
Corinne Rombouts

Na jarenlang als administratief medewerkster gewerkt te hebben, heeft ze de kans gekregen om 1 dag in de week voor de klas te staan. Dit schooljaar zal ze 1 dag voor groep 1/2a staan. 
Daarnaast blijft ze op woensdag haar taken voor de administratie van de Hobbitstee doen.


c.rombouts@bs-hobbitstee.nl
Narayan Vogel

Narayan is sinds december 2018 bij ons in dienst.  Hij heeft  een goed technisch inzicht en een hele ruime ervaring  in het onderhoud  van binnen en buitenwerkzaamheden.  Daarnaast is hij zowel autisme coach voor kinderen als yoga leraar wat een meerwaarde kan zijn  binnen zijn werkzaamheden als conciërge.
Hij zal opgeleid worden tot Rots en Water trainer.
 
narayan.vogel@salto-eindhoven.nl
 
Daisy Dorssers

Daisy is als i-coach gekoppeld aan onze school. Zij helpt de directeur en de leerkrachten met het maken van beleid op het gebied van ICT en 21-eeuwse vaardigheden. Daarnaast begeleidt zij de leerkrachten in de klas met het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om het beleid goed uit te rollen.

daisy.dorssers@salto-eindhoven.nl